NVPG

voor Patiënten met Paragangliomen

Vanwege het COVID-19 (corona) virus heeft de NVPG moeten besluiten dat de ALV & Lotgenotendag wordt uitgesteld.

COVID-19

Het COVID-19 of corona virus heeft onze plannen voor ons jubileum jaar aardig overhoop gehaald. Helaas hebben wij moeten besluiten dat onze ALV & Lotgenotendag wordt uitgesteld.

Enquête

Op zaterdag 21 maart hebben wij onze leden gevraagd om anoniem een enquête in te vullen. De maatregelen met betrekking tot het COVID-19 of corona virus zijn ook niet aan ons voorbij gegaan en daarom hebben wij die enquête uitgezet.

De resultaten van deze enquête, een respons van 45% van onze leden binnen 48 uur, laten zien dat de meerderheid van onze leden kiest voor het uitstellen van de hele dag.

Welke vragen hebben wij gesteld?

 • Als de ALV & Lotgenotendag op 18 april kan/mag doorgaan kom je dan zeker, zeker niet of twijfel je?
 • Als de ALV & Lotgenotendag niet door kan/mag door kan gaan wat heeft dan de voorkeur? ALV online en Lotgenotendag uitstellen, beide uitstellen of beide online?
 • Als we uitstellen gaat dan de voorkeur uit naar zo snel mogelijk of oktober/november?
 • Uitkomst

  De uitslag van de enquête, met een response van 45% binnen 48 uur, was duidelijk en daarom hebben wij besloten de ALV & Lotgenotendag uit te stellen tot oktober/november 2020.

  Overheidsmaatregelen

  Als NVPG adviseren wij onze leden om de richtlijnen van het RIVM te volgen.

  Eerdere lotgenotendagen

  Verslagen van eerdere lotgenotendagen zijn op deze website beschikbaar op de pagina Lotgenotendagen en ALV.

  Nieuwe datum

  Zodra er meer informatie is over de nieuwe datum van de ALV & Lotgenotendag informeren wij onze leden in eerste instantie via onze nieuwsbrief maar ook op onze website, Facebook-pagina en ons Twitter-account zal dat bekend worden gemaakt