NVPG

voor Patiënten met Paragangliomen

Op deze pagina vindt u onze statuten en andere documenten en links (medische publicaties). De documenten kunt U als Logo PDF documenten downloaden. De medische publicaties zijn links die openen in een nieuw tabblad.

Statuten

Onze Statuten.

Beleidsplannen

Activiteitenplannen

Financiële verslaglegging

Gezien ons beperkte budget en de hoge kosten maken wij geen gebruik van een boekhouder ofaccountant. Wel worden de stukken ieder jaar door een kascommissie gecontroleerd.