NVPG

voor Patiënten met Paragangliomen

NVPG staat voor Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen.

Geschiedenis

De NVPG is op 14 februari 2005 opgericht als Nederlandse Vereniging voor Patiënten met Glomustumoren. Op 24 januari 2011 zijn onze statuten herzien is is de naam gewijzigd in Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen, ook genaamd Glomustumoren.

Om aan de voorwaarden van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn de statuten op DATUM nogmaals herzien en is de naam van de vereniging ingekort tot Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen. Lees meer….

Missie en doelstellingen

De vereniging heeft als doel het organiseren van lotgenotencontact, het informeren van patiënten en familieleden maar ook de (algemene) belangenbehartiging voor onze leden. Lees meer….

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat officieel uit 3 tot 7 vrijwilligers. Op het moment maar uit drie leden waardoor wij niet alles kunnen oppakken wat wij graag zouden willen.. Vaak zijn de bestuursleden zelf patiënt of familielid van een patiënt. Ook andere mensen kunnen, mits zij lid worden van de vereniging, zich als kandidaat bestuurslid aanmelden. Lees meer….

Lidmaatschap en donaties

Lidmaatschap van de vereniging staat niet alleen open voor patiënten en/of dragers van een van de genetische mutaties. Ook de steun van familieleden en anderen die ons een warm hart toe dragen stellen wij zeer op prijs. Hoe meer leden en donateurs, hoe groter ons budget en hoe meer wij voor de patiënten kunnen betekenen. Lees meer….

Contact

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, Whats-app, e-mail, post of via het contactformulier. Alle informatie vindt u op de contactpagina.

Statuten, reglementen en andere documenten

Een vereniging kan alleen haar werk doen als er goede afspraken zijn gemaakt.

De NVPG is statutair gevestigd in Haarlem onder de naam Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen.

Bij de Kamer van Koophandel staat de vereniging ingeschreven onder nummer 342 22 458, het RSIN-nummer van de vereniging is 814 513 840.

Op de pagina Documenten en publicaties vindt U:

  • onze statuten, activiteitenplan, beleidsplan en andere afspraken maar ook links naar medische publicaties die u als Logo PDF documenten kunt downloaden
  • links naar medische publicaties uit het nu, maar ook het verleden