NVPG

voor Patiënten met Paragangliomen

Als vereniging kun je niet zonder vrijwilligers, dat is voor de NVPG niet anders.

Maak kennis met

Naast een bestuur en de MAR (allemaal vrijwilligers) zijn er ook anderen die de vereniging, soms structureel en soms op incidentele basis, ondersteunen.

Webmaster VACATURE

Als vereniging zoeken wij een nieuwe webmaster. Dit omdat Hans na vele jaren, met de overstap naar deze nieuwe website, is gestopt.

De enige echte eis die wij stellen is inzet. Wel is het mooi meegenomen als u beschikt over (basis)kennis van WordPress. Belangstelling? Laat van u horen door een e-mail te sturen naar vacature@paragangliomen.nl

Handleidingen zijn beschikbaar en voor de echt moeilijke dingen schakelen we de Stichting MEO in.

Online supportgroep

Annemiek is al een aantal jaren medebeheerder van de besloten Facebook-supportgroep. In deze groep kunnen patiënten, mutatiedragers en familieleden in een afgeschermde omgeving ervaringen delen en vragen stellen. Lees meer….

Coördinator regionaal contact VACATURE

De vereniging zoekt naar iemand wil meedenken over hoe we regionaal contact structureel op poten kunnen zetten. Hebt u organisatorisch inzicht, een gezond boerenverstand en daar wat tijd voor over dan horen wij dat graag via vacature@paragangliomen.nl

Proeflezers

Zonder onze proeflezers Han, Marijke en Saskia zou deze website er een stuk anders hebben uitgezien want schrijvers worden blind voor hun eigen fouten en typo’s.

Kascommissie

Voor de jaarlijkse controle van de financiële stukken worden tijdens de ALV ieder jaar 2 vrijwilligers gevraagd.

Gastvrouw/heer VACATURES

Voor de jaarlijkse lotgenotendag & ALV zoekt de vereniging ieder jaar een of meerdere gastvrouwen/heren. Taken zijn: het verwelkomen van de leden, de sprekers, de schrijftolk en het contact met de catering. Herkent u zich in deze rol laat dan van u horen via vacature@paragangliomen.nl

Maakt iemand als vrijwilliger onkosten dan zijn deze te declareren. Zie ook ons Beloningsbeleid NVPG.