NVPG

voor Patiënten met Paragangliomen

Erfelijkheid en verzekeringen roepen in combinatie veel vragen op. Dit omdat het hebben van een genetische mutatie tot extra vragen kan leiden als u een verzekering wilt afsluiten.

Vragen moet u altijd naar waarheid beantwoorden maar alleen als er specifiek naar gevraagd wordt. Aan de andere kant zijn er ook regels waar verzekeraars zich aan moeten houden.

Veel te vaak wordt dit genoemd als een belemmering om onderzoek te laten doen. Het is een afweging tussen aan de ene kant uw gezondheid en aan de andere kant enkele beperkingen bij vooral hele hoge verzekeringen.

Zorgverzekeringen

De basisverzekering kent geen enkele beperking. Maatschappijen mogen daar niemand voor weigeren.

Bij de aanvullende verzekering ligt dat iets anders. Zorgverzekeraars mogen vragen stellen maar niet elke verzekeraar doet dat ook. Het is dus een kwestie van gewoon heel goed naar de aanvraagformulieren kijken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de vraag voor welk bedrag wilt u verzekerd zijn. Er geldt een vragengrens dus onder een bepaald bedrag per jaar worden er helemaal geen vragen gesteld.

U kunt uzelf drie vragen stellen:

  • Krijg ik als ik arbeidsongeschikt wordt wel of niet een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV?
  • Blijft mijn uitgavenpatroon hetzelfde als ik niet meer kan werken? Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, worden die misschien minder?
  • Hoeveel heb ik echt nodig per maand als ik niet meer kan werken?

Het antwoord op die vragen bepaalt samen met de vragengrens of u met extra vragen te maken krijgt. De actuele vragengrens staat op de website van het Erfocentrum.

Levensverzekeringen

Een levensverzekering sluit u af om er voor te zorgen dat achterblijvers financieel niet in de problemen komen. Meestal is dit in combinatie met een hypotheek.

Moet de levensverzekering even hoog zijn als de hypotheek of is een deel van het hypotheekbedrag al voldoende? Nieuwe hypotheken moeten tegenwoordig volledig worden afgelost dus de schuld wordt ieder jaar kleiner. Daarnaast heeft uw partner mogelijkerwijs nog een eigen inkomen of krijgt dan nog pensioen.

Ook hier geldt dus rustig op een rijtje zetten en dan kijken naar de actuele vragengrens op de website van het Erfocentrum.

Ons advies

Ons advies bij erfelijkheid en verzekeringen is: raak niet meteen in de paniek als er met u over een mogelijke erfelijke aandoening wordt gesproken. Neem de tijd en zet eerst alles op een rijtje. Maak daarna pas, maar dan weloverwogen, de keuze tussen uw gezondheid en mogelijkerwijs enkele praktische beperkingen. De uitslag kan ook “geen erfelijke aandoening” zijn.