NVPG

voor Patiënten met Paragangliomen

Een ANBI-status wordt door de belastingdienst verleend aan instellingen die gezien worden als Algemeen Nut Beogende Instelling. Onze vereniging voldoet steeds meer aan de gestelde eisen en zet nu de laatste stappen op weg naar die erkenning.

Wat betekent een ANBI-status

Instellingen met een ANBI-status hebben belastingvoordelen zoals bijvoorbeeld bij het ontvangen van een erfenissen. Giften aan een ANBI-instelling zijn voor de gever (onder voorwaarden zoals een minimum en een maximum bedrag) ook aftrekbaar van de belasting. Giften aan verenigingen zijn alleen aftrekbaar als deze minimaal 5 jaar achtereen woeden gedaan en dit ook vast is gelegd.

Voor meer informatie en om uw persoonlijke positie te kunnen bepalen verwijzen wij u graag door naar de informatie over giften op de website van de belastingdienst.

Eisen voor een ANBI-status

Om een ANBI-status te kunnen aanvragen moet een instelling (vereniging/stichting) aan bepaalde eisen voldoen. Ook stelt de belastingdienst eisen aan de statuten en informatie die de instelling op haar website beschikbaar stelt.

Als vereniging zijn wij druk bezig om stap voor stap aan de eisen te gaan voldoen.

De laatste stappen die gezet moeten worden zijn:

  • aanpassing van de statuten die tijdens de ALV van 2019 goedgekeurd zijn
  • deze nieuwe website

Zodra deze stappen zijn afgerond kunnen wij de aanvraag voor de ANBI-status versturen. Wij verwachten die aanvraag eind 2019 te kunnen versturen. Als deze status wordt toegekend geldt die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019.

Wordt lid of steun ons

Is uw interesse gewekt en wilt u het werk van onze vereniging ondersteunen? Lees meer op de pagina Word lid/steun ons