NVPG

voor Patiënten met Paragangliomen

Nieuwjaarswens 2022

Nieuwjaarswens 2022: Wat 2022 ons gaat brengen is nog in nevelen gehuld. De afgelopen 2 jaar hebben ons geleerd om op alles te voorbereid te zijn.

Afbeelding Nieuwjaarswens: atletiekbaan met baan 20 en 22 en mist op de achtergrond

2020 viel behoorlijk in het water, onze 15-jarige jubileum Lotgenotendag ging helaas niet door. Gelukkig konden we eind 2020 wel nog online bij elkaar komen voor een ALV.

In 2021 begonnen we in april weer online maar toen wel met 2 presentaties. Gelukkig konden we in november wel weer 2 kleine fysieke momenten organiseren.

Voor 2022 zijn we klaar, liefst fysiek maar ook online zijn mooie dingen mogelijk.

De NVPG wenst iedereen een gelukkig en gezond 2022.