Nederlandse Vereniging voor Patiënten met Paragangliomen, ook genaamd Glomustumoren

Welkom.
Over ons.
Paragangliomen.
Ervaringsverhalen.
Ledeninfo.
Nieuws.
Links.
Contact.
Wordt lid Steun ons.
Archief.
Privacy verklaring.
Disclaimer.
Update:
08 februari 2017

Webmaster

Privacy Verklaring

Privacy beleid

De Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen, ook genaamd glomustumoren (NVPG) is volop doordrongen van het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, donateurs en andere belangstellenden, zoals bezoekers van haar website. De NVPG hanteert het volgende privacy beleid met betrekking tot het gebruik van zijn website.

 

Algemeen

De NVPG behandelt de gegevens van haar leden, donateurs en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De NVPG gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). De NVPG stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

 

Persoonsgegevens

Wanneer u lid of donateur wordt van de NVPG worden uw persoonsgegevens en contactgegevens vastgelegd. Deze worden niet met derden gedeeld.

 

Gezondheidsgegevens

Om onze werkzaamheden te kunnen verrichten en verbanden tussen bijvoorbeeld genetische mutaties en klachten te kunnen leggen en dus onderzoekers te vragen om hier of daar eens naar te kijken kan de NVPG u nadere vragen voorleggen met betrekking tot uw gezondheid.

Deze gegevens worden behoudens een eventuele genetische mutatie niet in onze ledenadministratie opgenomen en worden als ze al gedeeld worden volledig anoniem gedeeld.

 

Interviews, citaten en foto's

Wanneer u voor onze website en/of open Facebookpagina bent geïnterviewd, geciteerd en/of gefotografeerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst en/of foto met vermelding van uw naam dan zijn wij bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van "de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd") of het betreffende interview, citaat en/of foto te verwijderen van onze website.

 

Web bezoek

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw web bezoek in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

 

Gedeelde berichten op de open Facebookpagina

Door u geplaatste berichten, reacties en likes op onze openbare Facebookpagina vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Deze zijn voor alle bezoekers van onze open pagina zichtbaar.

 

Deelname aan de besloten Facebook supportgroep

Wanneer u deelneemt aan onze besloten Facebookgroep, waarvoor u zich moet aanmelden, dan worden voor uw bijdragen in de groep voor onbeperkte duur bewaard. Het betreft een besloten groep wat inhoudt dat uw bijdragen alleen zichtbaar zijn voor leden van deze groep. Alle leden zeggen toe dat bijdragen van anderen niet buiten deze groep worden gedeeld en zich houden aan de aldaar geplaatste gedragscode. De door u geplaatste gegevens kunnen door uzelf weer worden verwijderd. Mocht u zich storen aan bepaalde bijdragen van anderen dan kunt u dit melden bij de beheerders. Als u besluit om de groep te verlaten verdwijnen ook uw bijdragen.

 

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

 

 

 

 

 

Naar boven